Kända Casinot Canberra i Australien redovisar stor förlust

Canberra casino har rapporterat en stor förlust under 2016.  Casinoägaren Aquis är i en negativ spiral för tillfället, med skulder på höga miljonbelopp. Dessutom har deras aktiekurs rasat.

Men Aquis, som majoritetsägs och kontrolleras av ordföranden och Hong Kong affärsmannen Tony Fung, insisterar på att styrelsen är övertygad om att framtiden ser ljus ut, och att företaget nu satsar mer på att locka till sig VIP spelare; detta genom att man planerat en total ombyggnad av casinot som man väntar ska bli godkänd av Canberras politiska ledning.

canberra

Spelintäkterna sjönk, Mat & Dryck ökade

Spelintäkterna sjönk med 21 procent under 2016 jämfört med 2015, till 22.000.000, AUD enligt bolagets bokslut 2016. Mat och dryck-intäkterna gick däremot uppåt, till 2.230.000 dollar  för året, trots störningar i en stor del av casinots verksamhet – p.g.a renovering i början av 2016. Varje besökare spenderade otroligt nog 33 procent mera.

Direktörerna anser att det finns ”rimliga skäl att tro att den konsoliderade enheten kommer att kunna fortsätta som vanligt”, säger den finansiella rapporten, med hänvisning till en 4.900.000 dollar outnyttjad lånefacilitet, och en ökning i näringslivet; förväntas detta som ett resultat av renoveringen. Storägarna Aquis Canberra Holdings hade lämnat ett åtagande att ge ekonomiskt stöd vid behov – enligt rapporten.

Ny VD För Canberra Casinos Ägare

Ny vd Jessica Mellor sade att casinot hade lidit av år av underinvesteringar, och trots de utmaningar, så ser det nu ut som att det är påväg att vända där Aquis levererat betydande intäktstillväxt under två år – 38 procent 2015 och 22 procent 2016.

”Stark försäljningstillväxt är en validering av den nya energin vi har injicerat i verksamheten”, sade hon. pekar också till en ökning i  betald spelskatt till regeringen, 23 procent och 18 procent, jämfört med fyra procent tidigare år.

”Aquis Entertainment kommer att fortsätta att investera kraftigt i vår långsiktiga plan. Våra revisorer och styrelseledamöter alla tror att företaget är finansiellt stabilt med prestanda och tillväxtutsikterna i linje med förväntningarna och våra affärsplaner.” – fortsätter Jessica Mellor

Efter det at Aqus köpte Canberra casino i slutet av 2014, satte man in resurser för att sanera casinot och omgivande område, inklusive hotell, affärer och restauranger. Efter det att regeringen gav sitt principstöd till  casinot  i juni förra året,  förslås det att spendera 307.000.000 Australiensiska dollar på utveckling, i två steg under fem år.

Det är oklart vilken effekt de olika villkor kommer att ha på budet, men tiden kommer utvisa om Canberra Casino kommer återfå sin forna glans!

Copyright © 2016 - Casinoskolan